Teplá voda v domě vyhovuje hygienickým limitům

Vážení členové společenství,   Hygienická stanice Hl. m. Prahy provedla odběrem vody v našem domě a ve výměníkové stanici testy na přítomnost bakterie legionella v teplé vodě. Odběry dopadly úspěšně. Teplá voda v našem domě tak odpovídá hygienickým standardům.   Zde k tomu uvádíme příslušné protokoly o provedených zkouškách:   P2021_63128-63130_pod   P2021_63131_pod   P2021_63132-63133_pod […]

Číst více

Zápis ze schůze výboru 21.8.2021

Vážení členové společenství,   zde vám předkládáme zápis ze schůze výboru, která se konala dne 21.8.2021.   Jako tradičně předkládáme finanční informace o stavu bankovního účtu a Fondu oprav a také aktuální dění, zejména pokud jde o probíhající revizi elektro v našem domě.   Připojujeme informace o dvou nadcházejících hlasováních per rollam, která nás čekají. […]

Číst více

Harmonogram: schůze shromáždění a práce pro období jaro/léto/podzim

Vážení členové společenství,   výbor předpokládá, že schůze shromáždění v tomto roce proběhne v říjnu. Hlasováno bude zejména o účetní závěrce a novém výboru, kterému v listopadu končí funkční období. Odklad na měsíc říjen je způsoben předáváním účetnictví a nutností podrobně zpracovat finanční přehled za rok 2020, který vám bude předložen. Dřívější termín by také […]

Číst více