Schůze shromáždění 7.5.2019

Vážení členové společenství,   letošní, výroční, schůze shromáždění se bude konat dne 7.5.2019 od 18:00 do 20:00 v prostorách školní jídelny ZŠ Žukovského 580.   Na této schůzi, jako již tradičně, budeme projednávat účetní závěrku za rok 2018 a také přehled čerpání Fondu oprav. Představíme také investiční záměr pro druhou polovinu roku 2019 a seznámíme […]

Číst více

Zápis ze schůze výboru 5.3.2019

Vážení členové společenství,   zde vám předkládáme zápis ze schůze výboru, která se konala dne 5.3.2019.   Mezi hlavní body schůze patřilo především shledání, že společná televizní anténa, umístěná na střeše domu, byla naprogramována na nový druh televizního vysílání DVBT-2. Současně je zachován příjem stávajícího signálu, ovšem jsme tedy jako dům připraveni přijímat i signál, […]

Číst více

Jak v SVJ kontrolovat hospodaření?

Předně je třeba si uvědomit, že osoba odpovědná za správu domu bude totiž v první řadě sama hospodařit s finančními prostředky, které skládají vlastníci na správu domu a pozemku, a s finančními prostředky poskytovanými na úhradu služeb spojených s užíváním jednotky.   Proto je nezbytné, aby stanovy obsahovaly pravidla pro toto hospodaření. Je vhodné, aby […]

Číst více

Aktualizace zápisu v rejstříku společenství

Vážení členové společenství,   Výbor SV v současné době realizuje aktualizaci zápisu v rejstříku společenství (uvedení faktického stavu složení výboru do souladu se stavem zapisovaným). V souladu se zákonem o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob byl vyhotoven formulář a přílohy, které umožní rejstříkovému soudu (Městský soud v Praze se sídlem ve Slezské ulici), tento […]

Číst více