Zápis ze schůze výboru 2.2.2020

Vážení členové společenství,   zde vám předkládáme zápis ze schůze výboru, která se konala dne 2.2.2020.   Zejména se dozvíte výsledek hlasování per rollam k otázce elektronické požární evidence pro náš dům.   Dále jsme diskutovali poptávkové řízení na rekonstrukci střechy.   Věnujte pozornost nutnosti vyměnit vodoměry ve všech bytech.   Samozřejmě se také dozvíte […]

Číst více

VÝMĚNA VODOMĚRŮ BŘEZEN 2020

Vážení členové společenství,   ve dnech 3. až 5. března tohoto roku proběhne v našem domě výměna vodoměrů a čidel umožňující dálkový odečet spotřeby.   Je nutné umožnit zaměstnancům firmy SOFTLINK přístup do vašich bytů.   Zde předkládáme harmonogram postupu prací pro jednotlivé byty a dále výzvu společnosti samotnou.   Vlastina_harmonogram   Vlastina_výzva   Předem […]

Číst více

Schůze shromáždění 2020

Vážení členové společenství,   letošní výroční schůze shromáždění se uskuteční dne 19.5.2020 od 18.00 do 20.00 v prostorách školní jídelny ZŠ Dědiny (Žukovského 580, Praha 6 161 00). Jedná se o tradiční místo konání schůze.   Zde, jako každý rok, budeme schvalovat především účetní závěrku za rok 2019, dále pak projednáme vyúčtování služeb za rok […]

Číst více

Plánované revize pro rok 2020

Vážení členové společenství,   v tomto kalendářním roce plánujeme realizaci dvou revizí. Jako každý rok v měsíci červnu proběhne revize dle vyhlášky o požární bezpečnosti. Tento rok nejsou zapotřebí tlakové zkoušky hasicích přístrojů (tyto se konají jednou za pět let). Bude především kontrolován stav únikových prostor.   Dále v měsíci září budeme kontrolovat stav ventilačních […]

Číst více

Oznámení o hlasování o EPS metodou per rollam 18. – 25.1.2020

Vážení členové společenství,   zde vám předkládáme potřebné detaily k hlasování o EPS v našem domě. Již dříve jsme na schůzi shromáždění rozhodli o realizaci EPS v našem domě. Nicméně se na základě přesného projektu změnila celková cena a další parametry.   Závazné parametry systému EPS navrhovanému ke schválení:   Celková cena instalace bude do […]

Číst více