Nevyhovující stav ventilačních hlavic a šachet VZT

Vážení členové společenství,   chceme vás seznámit s nevyhovujícím stavem ventilačních hlavic vzduchotechniky odtahů. Bylo zjištěno, že tyto hlavice již nevykonávají v plném rozsahu svou funkci a jejich ukotvení není též vyhovující, čímž hrozí jejich uvolnění v případě silnějšího větru a možnost poškození zdraví či majetku při pádu na zem z velké výšky. Výbor zajistil […]

Číst více

Montáž nové ventilační hlavice

  Vážení členové společenství,   dnes byla na střeše nainstalována nová ventilační hlavice, která nahradila ztracenou.     Současně je touto 400 mm hlavicí i zvětšen odtah šachty, čímž je zvýšen její vlastní výkon. Hlavice byla řádně ukotvena a zatmelena dodavatelskou firmou, která nám poskytla 20 let záruku na tento výrobek. Z poptávkového řízení byla […]

Číst více

Zápis ze schůze výboru 26.7.2019

Vážení členové společenství,   zde vám předkládáme zápis ze schůze výboru, která se konala dne 26.7.2019.   Informujeme především o probíhajícím poptávkovém řízení na realizaci výměny starých kovových dveří mezi chodbami se schodištěm a s výtahy, dále pak o proběhlé požární revizi domu a také samozřejmě o aktuálním stavu bankovního účtu a Fondu oprav.   […]

Číst více

Jak správně vybrat dodavatele služeb?

Vážení členové společenství, vážení zájemci o problematiku společenství vlastníků,   pravidelně se setkávám s otázkou, jak v našem společenství vybíráme dodavatele služeb. Především se tato otázka objevuje u investic většího nebo velkého rozsahu, jako např. když jsme rekonstruovali elektrické rozvody anebo vyměnili požární dveře k bytovým chodbičkám.   Neexistuje zákonná úprava, která by přikazovala výborům […]

Číst více

Zápis ze schůze shromáždění 7.5.2019

Vážení členové společenství,   zde vám předkládáme zápis ze schůze shromáždění, která se konala dne 7.5.2019.   Považujeme za velký úspěch fakt, že schůze byla usnášení schopná, za což všem přítomným členům děkujeme. Na schůzi byla především schválena účetní závěrka za rok 2018, která je také již odeslána k rejstříkovému soudu a bude zveřejněna ve […]

Číst více