Schůze shromáždění 2020

Vážení členové společenství,   letošní výroční schůze shromáždění se uskuteční dne 19.5.2020 od 18.00 do 20.00 v prostorách školní jídelny ZŠ Dědiny (Žukovského 580, Praha 6 161 00). Jedná se o tradiční místo konání schůze.   Zde, jako každý rok, budeme schvalovat především účetní závěrku za rok 2019, dále pak projednáme vyúčtování služeb za rok […]

Číst více

Plánované revize pro rok 2020

Vážení členové společenství,   v tomto kalendářním roce plánujeme realizaci dvou revizí. Jako každý rok v měsíci červnu proběhne revize dle vyhlášky o požární bezpečnosti. Tento rok nejsou zapotřebí tlakové zkoušky hasicích přístrojů (tyto se konají jednou za pět let). Bude především kontrolován stav únikových prostor.   Dále v měsíci září budeme kontrolovat stav ventilačních […]

Číst více

Oznámení o hlasování o EPS metodou per rollam 18. – 25.1.2020

Vážení členové společenství,   zde vám předkládáme potřebné detaily k hlasování o EPS v našem domě. Již dříve jsme na schůzi shromáždění rozhodli o realizaci EPS v našem domě. Nicméně se na základě přesného projektu změnila celková cena a další parametry.   Závazné parametry systému EPS navrhovanému ke schválení:   Celková cena instalace bude do […]

Číst více

Nové sedátko ve výtahu

Vážení členové společenství,   společnost Schindler nám již dodala a namontovala nové sedátko do výtahu, které bylo zničeno, s největší pravděpodobností vandalismem.   Pojišťovna Kooperativa, u které je dům proti těmto případům pojištěn, uhradila 95% kupní ceny nového sedátka. Bylo nutné pojišťovně doložit fotodokumentaci současně s protokolem o nahlášení této události Policii ČR. Výbor měl […]

Číst více

Nejnovější případ vandalismu – ulomené sedátko ve výtahu

Vážení členové společenství,   jak již všichni jistě dobře víte, došlo k ulomení sklopného sedátka v levém výtahu našeho domu. Toto sedátko je nyní nefunkční.   Již jsme poptali náhradu u společnosti Schindler, kde nyní jednáme o cenové nabídce, přeci jen jsou tato sedátka velmi drahá.   Současně jsem také tento případ, včetně foto dokumentace, […]

Číst více