Jak správně vybrat dodavatele služeb?

Vážení členové společenství, vážení zájemci o problematiku společenství vlastníků,   pravidelně se setkávám s otázkou, jak v našem společenství vybíráme dodavatele služeb. Především se tato otázka objevuje u investic většího nebo velkého rozsahu, jako např. když jsme rekonstruovali elektrické rozvody anebo vyměnili požární dveře k bytovým chodbičkám.   Neexistuje zákonná úprava, která by přikazovala výborům […]

Číst více

Zápis ze schůze shromáždění 7.5.2019

Vážení členové společenství,   zde vám předkládáme zápis ze schůze shromáždění, která se konala dne 7.5.2019.   Považujeme za velký úspěch fakt, že schůze byla usnášení schopná, za což všem přítomným členům děkujeme. Na schůzi byla především schválena účetní závěrka za rok 2018, která je také již odeslána k rejstříkovému soudu a bude zveřejněna ve […]

Číst více

Pozvánka na schůzi shromáždění 7.5.2019

Vážení členové společenství,   zde vám předkládáme pozvánku na schůzi shromáždění, která se uskuteční dne 7.5.2019 mezi 18:00 až 20:00 v prostorách jídelny ZŠ Žukovského 580 (tradiční místo konání schůze).   Jako každý rok budeme projednávat vyúčtování za služby roku 2018 a účetní závěrku 2018, kterou budeme hlasováním schvalovat. Současně také projdeme přehled čerpání z […]

Číst více