Zápis ze schůze výboru 5.3.2019

Vážení členové společenství,   zde vám předkládáme zápis ze schůze výboru, která se konala dne 5.3.2019.   Mezi hlavní body schůze patřilo především shledání, že společná televizní anténa, umístěná na střeše domu, byla naprogramována na nový druh televizního vysílání DVBT-2. Současně je zachován příjem stávajícího signálu, ovšem jsme tedy jako dům připraveni přijímat i signál, […]

Číst více

Jak v SVJ kontrolovat hospodaření?

Předně je třeba si uvědomit, že osoba odpovědná za správu domu bude totiž v první řadě sama hospodařit s finančními prostředky, které skládají vlastníci na správu domu a pozemku, a s finančními prostředky poskytovanými na úhradu služeb spojených s užíváním jednotky.   Proto je nezbytné, aby stanovy obsahovaly pravidla pro toto hospodaření. Je vhodné, aby […]

Číst více

Aktualizace zápisu v rejstříku společenství

Vážení členové společenství,   Výbor SV v současné době realizuje aktualizaci zápisu v rejstříku společenství (uvedení faktického stavu složení výboru do souladu se stavem zapisovaným). V souladu se zákonem o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob byl vyhotoven formulář a přílohy, které umožní rejstříkovému soudu (Městský soud v Praze se sídlem ve Slezské ulici), tento […]

Číst více

Sbírka listin doplněna o účetní výkazy

Vážení členové společenství,   sbírka listin spisové značky S7250, tedy zápis našeho společenství ve veřejném rejstříku, byla doplněna o účetní výkazy za roky: 2015, 2016 a 2017. Tyto jsou tak k dispozici pro vaši informaci a pro potřeby kontroly, jako práva, kterým disponujete, abyste se mohli přesvědčit, jak výbor SV vykonává správu a hospodaří se […]

Číst více