Vlastnictví bytové jednotky v KN – správnost zápisu?

Vážení členové společenství, rekodifikace soukromého práva v České republice se dotkla samozřejmě i otázky vlastnictví nemovitostí. Vlastinické právo upravuje především občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) a problematiku doplňuje i nový zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon. Nový občanský zákoník zavádí některé lhůty, které je dobré dodržet vůči ochraně předmětů Vašeho vlastnictví, v našem případě […]

Číst více

SV domu Vlastina 846/40 a legislativa měření spotřeby vody a tepla

Vážení členové společenství, v současné době se v médiích objevuje celá řada článků, které upozorňují na povinnost vybavyt bytové jednotky tzv. poměrovými měřiči spotřeby tepla. Nově se tepelná energie a její spotřeba nebude vypočítávat podle podlahové plochy bytové jednotky, nýbrž právě spotřebou, tento systém je tak mnohem spravedlivější. Evropská legislativa zřejmě v horizontu roku 2017 […]

Číst více

Instalace sedaček do výtahů

Vážení členové společenství, v nejbližších dnech proběhne montáž sedaček do obou výtahů našeho bytového domu. Výbor SVJ se k tomuto kroku rozhodl zejména proto, že v případě poruchy výtahu, pokud by se v něm nacházel např. senior, do doby vyproštění servisním výjezdem, bude tato sedačka příhodná. Montáž významně nenaruší provoz výtahů, celková doba montáže u […]

Číst více

Výsledek hlasování o odstranění laviček u zadního vchodu domu

Vážení členové společenství, níže Vám předkládáme výsledek hlasování o odstranění laviček u zadního vchodu domu. Toto hlasování shromáždění proběhlo mimo schůzi shromáždění s ohledem na čl. XI stanov. Hlasování se řídilo čl. VII bodem 20. Tento postup rozhodování ve Společenství vlastníků rovněž připouší zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v § 1210 odst. 2. Hlasování […]

Číst více

Zápis z mimořádné schůze Výboru

Vážení členové společenství, zde Vám předkládáme zápis z mimořádné schůze Výboru, která se konala dne 8. 7. 2014. Stěžejním bodem k projednání byla především nepříjemná situace s opakovaným předkládáním vyúčtování. Součástí zápisu je i přehled přijatých opatření. Zápis zde:Zápis z mimořádné schůze Výboru V Praze dne 11. 7. 2014 Mgr. Marek Ouředník Místopředseda Výboru

Číst více