Hlasování o odstranění laviček u zadního vchodu domu

Vážení členové společenství, v našem domě probíhá v současné době hlasování o možnosti odstranit lavičky u zadního vchodu domu. Tato iniciativa byla představena na schůzi shromáždění dne 15. dubna 2014. Lidé, kteří se do pozdních nočních hodin shromažďují u laviček, ruší noční klid nejbližších bytů. Hlasování probíhá dle čl. XI stanov společenství, metodou per rollam, […]

Číst více

Zápis ze schůze Výboru SVJ 28. 5. 2014

Vážení členové společenství, zde Vám předkládáme zápis ze schůze Výboru SVJ, která se konala dne 28. 5. 2014. Zápis ze schůze Výboru 28. 5. 2014 Na této schůzi jsme projednávali především situaci s vyúčtováním. Zápis je zveřejněn rovněž na informační desce v přízemí domu. Mgr. Marek Ouředník V Praze dne 5. 6. 2014

Číst více

Změny v Rejstříku společenství

Vážení členové společenství, Městský soud v Praze k 20. květnu rozhodl o podaném návrhu na zápis změny do rejstříku společenství vlastníků jednotek. Tato změna se týkala jednak samotného názvu právnické osoby, který s ohledem na § 1200 odst. 2 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., NOZ, zní: „Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40“. Dále byl rejstřík […]

Číst více

Poplatek z prodlení dle zákona č. 67/2013 Sb.

Vážení členové společenství, níže Vás chceme informovat o nové povinnosti, která vyplývá ze zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Zde v tomto zákoně upozorňujeme, především, na ustanovení § 13 odst. 2, který stanovuje toto: dostane-li se poskytovatel […]

Číst více