Aktualizace sbírky listin

Vážení členové společenství, sbírka listin rejstříku společenství, resp. spisová značka S 7250, byla doplněna o následující položky, které jsou digitalizované, elektronicky přístupné. účetní závěrka za rok 2012, včetně výkazu zisku a ztrát stanovy Společensvtí obsahující schválenou změnu o rozšíření možnosti a pravidlech rozhodování mimo schůzi shromáždění Odkaz k výše uvedeným dokumentům: portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx Pro vyhledání zadejte […]

Číst více

Zápis ze schůze Výboru 3.9.2013

Vážení členové společenství, níže Vám předkládáme zápis ze schůze Výboru, která se konala dne 3. 9. 2013. V tomto zápise se dozvíte zejména aktuální stav Fondu oprav, činnost Výboru a zejména aktuální rozhodnutí ve věci rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách domu. Zápis ze schůze 3. 9. 2013 str. 1 Zápis ze schůze 3. 9. 2013 […]

Číst více

Zápis ze schůze Výboru SVJ 2.6.2013

Vážení členové Společenství pro dům Vlastina 846, zde si můžete přečíst zápis ze schůze výboru SVJ, konané dne 2.3.2013, na které se především jednalo a rozhodovalo o dodavateli nového zvonkového systému, který bude instalován v průběhu června 2013. Ing. Jiří Klein – Předseda Výboru SVJ Zápis ze schůze Výboru SVJ 2.3.2013

Číst více

Zápis ze schůze Shromáždění 22.5.2013

Vážení členové Společenství pro dům Vlastina 846, pro vaši informaci předkládáme zápis ze schůze Shromáždění, která se konala 22.5.2013. Schůze se nezúčastnila ani polovina členů. Těsné nadpoloviční většiny, potřebné pro usnášeníschopnost schůze, jsme dosáhli jen díky několika plným mocem a účasti zástupkyně Prahy 6, která má 8% podíl. PROSÍME NEPODCEŇUJTE ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ O VAŠEM […]

Číst více