Průběžný stav rekonstrukce střechy

Vážení členové společenství,   k vaší pozornosti zde předkládáme fotografie z dnešní kontroly prací na střeše domu. Nová izolační vrstva je položena již na více než polovině střechy. Stále je aktivní odborný stavební dozor.   Jak můžete vidět, na původní střechu, která byla shledána jako vhodná další izolační vrstva, je pokládána nová vrstva a na […]

Číst více

Podklady ke hlasování o účetní závěrce 2019 a investici do oprav výtahů

Vážení členové společenství,   zde vám předkládáme informace finančního charakteru a také specifika prací konaných v roce 2O19 a v roce 2020. Součástí podkladů jsou také dva hlasovací lístky, v první případě půjde o vyjádření souhlasu či nesouhlasu s účetní závěrkou 2O19 a v druhém případě o udělení souhlasu či nesouhlasu s investicí do oprav […]

Číst více

Právní stanovisko ke zrušení schůze shromáždění

Vážení členové společenství,   v příloze tohoto příspěvku naleznete právní stanovisko, které si výbor nechal zpracovat, aby bylo dosaženo jasné shody a současně výbor disponoval právní oporou ve věci zrušené schůze shromáždění a přijatém náhradním řešení.   Právní stanovisko se zaměřilo na fakt, že schůze shromáždění nemůže být z objektivních příčin svolána a tak jedinou […]

Číst více

Začátek prací na nové střešní krytině

Vážení členové společenství,   v těchto dnech začínají práce na nové střešní krytině našeho domu, jak bylo rozhodnuto shromážděním. Nyní je na střechu umísťován materiál. Další práce se rozběhnou, jakmile to počasí dovolí.   Současně výbor za pomoci certifikovaného stavebního dozoru provádí tzv. kontrolní dny, kdy je dozorováno správné provádění díla tak, aby bylo v […]

Číst více

ZRUŠENÍ SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ 21.10.2020

Vážení členové společenství,   tímto oznamujeme, že se ruší plánovaná schůze shromáždění, se kterou bylo počítáno na 21.10. 2020. V tradičních prostorách ZŠ Dědina není v současné době možné si pro takovouto hromadnou událost pronajmout školní jídelnu, a to z důvodů všem jasným, šířením nákazy COVID 19. Dne 24.09.2020, o tom byl výbor oficiálně ze […]

Číst více